Tema-4: Xestión de Proxectos, Ferramentas telemáticas e Traballo colaborativo

Profesor Joan Miquel-Vergés

Inicio:

 1. Crea unha conta de correo en GMail (igual a dos supostos 1 ou 2 da Práctica nº1)

Google Grupos, Docs e Calendar:

 1. Únete o grupo de Google jmiquel2010 (igual a dos supostos 1 ou 2 da Práctica nº1)
 2. Participa no debate "Second Life" do grupo de Google
 3. Crea unha páxina no grupo de Google onde deixes a túa opinión sobre o curso "Ferramentas para a T&I: Informática"
 4. Accede a Google Docs e crea un documento de texto
 5. Crea un cartafol e move o documento dentro do mesmo
 6. Comparte o documento anterior cun compañeiro do curso
 7. Publica o documento
 8. Comproba o historial de revisións do documento
 9. Accede a Google Calendar e organiza a túa axenda
 10. Modifica con Microsoft Word o documento de Google Docs que crearas no apartado 5 (precisarás que o complemento OffiSync esté xa instalado no programa) e garda os cambios feitos
 11. Comproba que no documento de Google Docs incluíronse os cambios feitos (emprega a opción "Show the online version..." de OffiSync)
 12. Emprega a opción "Web Search" de OffiSync para buscar información sobre algún aspecto incluido no texto do teu documento
 13.  Engade colaboradores ao teu documento empregando a opción "Add or remove collaborators..." de OffiSync

Slideshare:

 1. Crea unha conta en slideshare
 2. Engade como favorita algunha presentación relacionada ca túa materia e asígnalle etiquetas
 3. Atopa usuarios que teñan presentacións que sexan do teu interese e agrega algún deles ós teus contactos
 4. Únete o grupo jmv2010 de slideshare

Mister-Wong:

 1. Crea unha conta en Mister-Wong
 2. Instala a barra de ferramentas ou botóns de favoritos de Mister-Wong no teu navegador (Mozilla Firefox)
 3. Garda varios favoritos asignándolles etiquetas 
 4. Emprega a etiqueta "jmv2010" con algún marcador
 5. Busca os marcadores que se engadiron coa etiqueta "jmv2010"
 6. Comproba que marcadores engadiu algún compañeiro do curso
 7. Agrega como amigo alguén con ligazóns que sexan do teu interese

Google Reader:

 1. Accede a Google Reader e subscríbete a algún canal RSS da Universidade (uvigo.tv, bubela, blogdabiblio, ...)
 2. Subscríbete a outros canais do teu interese (blogs, etiquetas, ...)
 3. Organiza as túas subscricións en carpetas
 4. Marca como destacada algunha noticia

Netvibes:

 1. Crea unha conta en Netvibes
 2. Engade algúns "widgets"
 3. Crea unha nova pestana e engade subscricións a canais RSS

Blogger:

 1. Crea un blog en blogger
 2. Fai unha entrada presentando os obxectivos do blog
 3. Escribe outra entrada, comentando un recurso da rede, que conteña imaxes e ligazóns, e asígnalle as etiquetas que consideres adecuadas
 4. Crea unha sección de "blogrolls"
 5. Cambia algún aspecto da configuración ou deseño do teu blog
 6. Fai una entrada e incrusta unha presentación de slideshare 
 7. O mesmo cun vídeo de youtube
 8. Facilita a sindicación do teu blog

Actividades adicionais:

 1. Comparte algún documento no grupo de Google jmv2010
 2. Crea un formulario en Google Docs, envíao por correo electrónico a varios compañeiros e comproba as respostas
 3. Comparte o teu calendario en Google Calendar
 4. Publica algunha presentación en slideshare
 5. Crea un grupo en Míster-Wong, engade varios marcadores e invita a alguén a participar
 6. Asigna etiquetas a algunhas das noticias dos teus feeds en Google Reader
 7. Comparte algunha noticia na túa conta pública de Google Reader
 8. Engade un widget na túa conta de Netvibes para acceder aos teus marcadores de Mister-Wong
 9. Engade un widget na túa conta de Netvibes para acceder a todos os teus servizos de Google
 10. Crea unha páxina pública en Netvibes para compartir as túas fontes favoritas
 11. Publica un documento (pdf, doc, ..) nunha entrada do teu blog
 12. Crea e inclúe no teu blog unha presentación con fotos
 13. Inclúe un arquivo de son no teu blog

Joan Miquel-Vergés - Departamento de Tradución e Lingüística (Universidade de Vigo)